2012. márc. 19.

Toldalékos szavak

Lezártuk a témát. Nem akarom a gyerekeket máris felméréssel fogadni a hosszú hétvége után, ezért ma még gyakorolunk, holnap írjuk meg a témazárót.

Amit elméletben-gyakorlatban tudni kell:

A mondatban a szavak toldalékot kapnak.
A magyar nyelvben sok toldalék van. A toldalékokat mindig egybe írjuk a szóval.
A szóalak szótőre és toldalékra bontható fel. pl. tanuló+k, udvar+on
Egy szónak több toldaléka is lehet. pl. hajó+k+at
A szótő és a toldalék közötti rövid magánhangzót kötőhangzónak nevezzük. pl. ház+a+k

Kérdőszavak-toldalékok:

Hová? 
-ba, -be
Hol? 
-ban, -ben
Honnan? 
- ból, -ből
Kiről? Miről? Kikről? Mikről? 
-ról, -ről
Kitől? Mitől? Kiktől? Miktől?
-tól, -től
Kivel? Mivel? Kikkel? Mikkel? 
-val, -vel
Kit? Mit? Kiket? Miket?
-t

A -ról, -ről, -tól, -től, -ból, -ből toldalékokban az ó-ő mindig hosszú.
Ha a szó mássalhangzóra végződik a -val, -vel toldalék v-je hasonul hozzá. pl. eper+vel = eperrel
A -t toldalék a szavak végén mindig rövid. pl. répát, nem pedig répátt

A toldalékoknak több alakja is van, ezek a szótő hangrendjének felelnek meg, amit a gyerekeknek még nem kell tudni. Érzi mindenki, melyiket kell választani.
Nem az mondjuk például, hogy gyereknak, hanem azt, hogy gyereknek. :)Most jön a neheze, belekezdünk a Másképp ejtjük - másképp írjuk szavak megismerésébe.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése