2012. márc. 21.

A dolgozatról

A szótő és toldalék témazáró felmérőről néhány gondolat.

21-en írtuk meg (a hiányzók is megírják majd). Az osztály átlaga 3,9 lett. Nem rossz, nem rossz, de
jobb is lehetett volna, ugyanis most sem a tudásukkal volt a gond, hanem ismét a figyelmükkel. Tudom, hogy többre képesek!  Egyénenként a jegyek mutatják az utóbbi napok szétszórtságát. Van néhány ponthatáron függő feladatlap.
Ahogy írtam nem a témakör ismeretével van a gond, éppen ezért most szigorúbban javítottam (persze nyelvtannál egyébkét sincs nagy szabadságom, mintha például fogalmazások javításán morfondíroznék, egy szó vagy jól van írva, vagy nem...). Elharapódzott az ékezetek lehagyása, a mondatvégi írásjel elhagyása és a feladat félreértelmezése, annak ellenére, hogy minden feladatnál többször is elmondom, mit is kell csinálni.
Feladatonként haladtunk, bevártuk egymást, hogy egyszerre végezzünk. Minden feladat után át lehetett nézni, jól, olvashatóan oldották-e meg. Az utolsó feladat után kértem, hogy még kétszer nézzék át. A többi már csak rajtuk múlott. Úgy gondolom, akkor sem lett volna sokkal tartósabb a figyelmük, ha délelőtt írjuk meg. A külalakkal most mindenkinél meg voltam elégedve. :)

Pontozás: 

Hiába volt jó a megoldás nyelvtanilag, ha a helyesírás hibádzott, nem adtam meg a pontot.
(pl. a 3. feladatnál: ha a mondat szavai jól voltak toldalékolva, viszont nem volt írásjel a mondat végén, egy pontot levontam, mivel ez már alapvető tudnivaló.)

1. feladat 5 pont

Be kellett keretezni a szavakban a toldalékokat. Aki nem figyelt oda a magyarázatomra, és nem vette a fáradtságot, hogy legalább átolvassa a feladatot, annak csak 2 pontot adtam meg az 5-ből. (Mert volt, aki a szótőt keretezte, és hiába jól, nem ez volt a feladat!)
Értelemszerűen az 5 szó egy-egy pontot ért.

2. feladat 15 pont

5  szót kellett 3 kérdésre válaszolva toldalékkal leírni. Itt többnyire a -val, -vel hasonulása okozott gondot, pedig tudják, tudják és tudják!

3. feladat 8 pont

Szavak toldalékolásával kellett mondatot alkotni.
Ahogy fentebb írtam, a mondatkezdésre, a mondat végére is figyelni kellett. Hibánként vontam pontot. Nem az egy szón belüli hibák számát, hanem magát a szót számolom.

4. feladat 6 pont

Hiányzó -ban, -ben, -ba, -be toldalékokat  kellett pótolni a mondatokban. Van, aki nem is ezekből a toldalékokból választott!

5. feladat 6 pont

A megadott szavakat, a megadott sorrendben (tehát még a behelyettesítésen sem kellett gondolkodni!) kellett  a mondatokba helyezni toldalékolva. Itt is több probléma volt az ékezetekkel, mint a toldalékokkal!

6. feladat 4 pont

4 közmondásból kellett 1-1 szót kiválasztani, ami válaszolt a megadott kérdőszóra. Ez a feladat egész ügyesen ment, itt is a helyesírással volt gond, pedig csak ki kellett másolni a szót a mondatból!

7. feladat 6 pont

6 szó közül a toldalékosakat kellett bekeretezni. Ha mind a négyet megtalálta, de olyat is bekeretezett, ami nem toldalékos, pontot  vesztett.


Kedves Szülők, a dolgozatokat bent megnézhetitek. (haza adtam :))Most jön a neheze, a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak!

2012. márc. 20.

Szombat

Szombaton (III. 24.) bedolgozunk egy napot. Lesz iskola. 13.00-ig jöhettek a gyerekekért. Én leszek velük. Az első és második osztály kivételével az iskola a sorversenyen szurkol majd a sportcsarnokban. Hideg ebéd lesz. Egész nap levegőzünk, rajzolunk majd. (Pénteki napot pótolunk, rajz és technika órákat.)

2012. márc. 19.

Toldalékos szavak

Lezártuk a témát. Nem akarom a gyerekeket máris felméréssel fogadni a hosszú hétvége után, ezért ma még gyakorolunk, holnap írjuk meg a témazárót.

Amit elméletben-gyakorlatban tudni kell:

A mondatban a szavak toldalékot kapnak.
A magyar nyelvben sok toldalék van. A toldalékokat mindig egybe írjuk a szóval.
A szóalak szótőre és toldalékra bontható fel. pl. tanuló+k, udvar+on
Egy szónak több toldaléka is lehet. pl. hajó+k+at
A szótő és a toldalék közötti rövid magánhangzót kötőhangzónak nevezzük. pl. ház+a+k

Kérdőszavak-toldalékok:

Hová? 
-ba, -be
Hol? 
-ban, -ben
Honnan? 
- ból, -ből
Kiről? Miről? Kikről? Mikről? 
-ról, -ről
Kitől? Mitől? Kiktől? Miktől?
-tól, -től
Kivel? Mivel? Kikkel? Mikkel? 
-val, -vel
Kit? Mit? Kiket? Miket?
-t

A -ról, -ről, -tól, -től, -ból, -ből toldalékokban az ó-ő mindig hosszú.
Ha a szó mássalhangzóra végződik a -val, -vel toldalék v-je hasonul hozzá. pl. eper+vel = eperrel
A -t toldalék a szavak végén mindig rövid. pl. répát, nem pedig répátt

A toldalékoknak több alakja is van, ezek a szótő hangrendjének felelnek meg, amit a gyerekeknek még nem kell tudni. Érzi mindenki, melyiket kell választani.
Nem az mondjuk például, hogy gyereknak, hanem azt, hogy gyereknek. :)Most jön a neheze, belekezdünk a Másképp ejtjük - másképp írjuk szavak megismerésébe.


Kókuszgolyó

Jujj, de rég jelentkeztem itt. Szánom-bánom, szégyenlem. És mégsem, hiszen személyesen megbeszélünk mindent szülőkkel-gyerekekkel, ha szükséges. :) 
Az sem most volt már, amikor kókuszgolyót készítettünk a technikaóra keretében (mivel a vendégvárás, háztartás volt a témánk). Emlékül itt van néhány fotó. Jó nézni, ahogy elmélyülten formázzák a kis golyókat. Jót mulattunk közben, már csak azért is, mert én rendszeresen kókuszdiónak mondtam a kókuszgolyót. :D