2011. máj. 31.

Az előző bejegyzésben rosszul írtam a tombola napját. A tombolahúzás szerdán 4. órában lesz. :)

2011. máj. 29.

Emlékeztetőül:
Holnap gyermeknapot tartunk a suliban.
13.00-ig leszünk.
A gyerekek, ha szeretnének, jöhetnek a sulipólóban. Vásárolhatnak bazárokban. Lesz tombola is.

***

Az Egészségnap remekül sikerült. A héten teszek fel róla fotókat.
És az általam összeállított felmérések feladatait, pontozását is mutatom majd.
A feladatlapokat nem adjuk haza, mert lassan lezárjuk a gyerekeket a naplóban.

2011. máj. 22.

Év végi hajrá

Előttünk állnak az év végi számonkérések. A héten felmérem (feladatlapokon) a gyerekek írását, szövegértését. 

Az írás felmérés feladattípusai:

A kis és nagy írott betűk ismeretét, szavak, összetett szavak, rövid mondatok helyesírását kérem.
Lesz betűírás (kis és nagy alak is), szavak írása hallás után. 
Látó-halló tollbamondással mondatok írása. Szavak szótagolása.
Külön figyelem a vonalvezetést, betűkapcsolást, a vonalrendszer megfelelő használatát (tehát a külalakot).

 Szövegértés felmérés feladattípusai:

A szövegértés két feladatlapból fog állni. Az egyiken szövegértésre épülő kisebb, már sokszor begyakorolt feladatfajták lesznek. A másik feladatlapon egy rövidebb szöveg feldolgozása. Mindkét esetben két csoportot állítok össze. 

1. Az első feladatlapon szerepel majd összetett szavak képpel való egyeztetése, mondatok képekhez kötése, szavak lerajzolása, szöveg alapján rajz kiegészítése.
2. A másik feladatlapon a gyerekek kapnak egy rövid szöveget (segítségképpen egy kis rajzzal), melyet el kell olvasniuk. Ehhez a rövid szöveghez kapcsolódnak majd kérdések, melyekre több válasz közül a megfelelőt kell valamilyen módon majd kiválasztani. Egy-egy mondatról meg kell majd állapítani, hogy igaz vagy hamis.
A mese, történet szereplőinek nevét leírni.

A következő héten a hangos, egyéni olvasást fogom meghallgatni. Versikét is fogunk tanulni, amit szintén kérdezek a jövő héten.

A tankönyvhöz kapott központi felmérőlapot is kitöltjük gyakorlásként, ezt csillaggal értékelem.
Mit mér a felmérés?

Egy lista arról, mit illik tudni egy elsős gyerkőcnek év végére magyarból (olvasás, írás, szövegértés):

 • Tiszta, érthető beszéd.
 • Hang és betű biztos azonosítása.
 • Vonalelemek felismerése és megnevezése.
 • A tanuló törekszik az érthető, értelmes beszédre.
 • Nyelvi hibáit javítja tanítói segítséggel.
 • Alkalmazza a köszönés, a kérés és a megköszönés tanult nyelvi fordulatait.
 • Megérti az egyszerű utasításokat és szóbeli közléseket.
 • Segítségadással beszámol olvasmányai tartalmáról, olvasásélményeiről.
 • Játékokban, feladatmegoldásban, közös tevékenységben együttműködő.
 • Tapasztalati alapon megkülönbözteti a szöveget, a mondatot, a szót, szótagot, hangot és betűt.
 • A szavakat szótagokra tudja bontani.
 • A tankönyvi szövegeknek megfelelő nehézségű olvasmányok tartalmát néma olvasás útján megérti. Képes a tartalomra irányuló kérdéseket megválaszolni, egyszerű feladatokat megoldani.
 • Fejből tud verset, mondókát. Érthetően, megfelelő hangerővel mondja el azokat.
 • Ismert tartalmú és gyakorolt szöveget felkészülés után lassú folyamatossággal, szövegszerűen olvas fel. A mondat végét szünettel jelzi.
 • Olvasási hibáit segítségadás mellett javítja.
 • Ismeri és használja a magyar ábécé betűinek írott (nagy és kis ) alakjait.
 • Rövid szavakat, szókapcsolatokat és mondatokat betűcsere, betű-kihagyás nélkül másol nyomtatott mintáról is.
 • Jelöli a mondatkezdést és -zárást.
 • Gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő nagybetűt.
 • Ismeri az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját.

2011. máj. 16.

Május 17-18-19-én lengyel vendégek érkeznek az iskolánkba.

Május 22-én a népitáncosaink vizsgaelőadása lesz látható az Olvasóban 15.00 órától. Belépő 1000 Ft, mellyel a gyerekek új fellépőruháihoz, további felkészüléséhez lehet hozzájárulni.

Május 27-én Egészségnap. Erre a napra kérjük, hogy a gyerekek hozzanak fogkefét, fogmosópoharat! Nagy össznépi fogmosást tartunk! :D

Május 30-án ereszdelahajam - gyermeknap a suliban!
Légvárcsúszda, játékok egész nap. A gyerekek hozhatnak zsebpénzt, amit bazárokban költhetnek el.

Június 10-én osztálykirándulás Kissikátorba. A részletekről, pontos indulásról később tájékoztatunk Benneteket.

Június 15. az utolsó tanítási nap.

Június 22-én 16.30-kor tanévzáró ünnepség.

Június 24-én 8-10 óráig beiratkozás a következő tanévre (a bizonyítványokat ekkor kell visszahozni).


Mindenről közvetlenül az események előtt is értesítünk majd mindenkit.

Anyáknapja képekben

Köszönjük az Édesanyáknak, Nagymamáknak, Rokonoknak,
hogy megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel!
A legtöbb fotónál "ragyogó" effektet használtam és vágtam. Annak aki kéri, örömmel átmásolom pendrive-ra, lemezre, vagy elküldöm email-ben az eredeti (effektek nélküli) fotókat. Nem mindet tettem fel ide a blogra. Kérem, hogy az is szóljon, aki nem szeretné, ha kint lenne a fotója, ez esetben természetesen azonnal leveszem.

2011. máj. 10.

Hétfőn (május 16.) Békefutás lesz a városban, melyben a mi iskolánk is részt vesz. Mi elsősök nem futunk, de buzdítjuk az iskola többi tanulóját apró zászlókat készítünk pénteken és azokat lobogtatjuk majd büszkén! :D
Hétfőn minden gyerkőc jöjjön az iskolai egyenpólóban!

***

A ballagás 2011. június 18-án 10.00-tól lesz majd.

Szeretettel
meghívjuk
az Édesanyákat, Nagymamákat
a május 13-án (pénteken)
15.30-kor tartandó
anyáknapi ünnepségünkre! :)

Sokáig hallgattam itt a blogon, amiért elnézést kérek. Ennek személyes okai voltak. (betegség)
Most már ismét felveszem a tollat és beszámolok a sűrű, év végi hajráról, eseményekről. :)